AEM Series 2 EMS

AEM

$1,626.35 $2,258.82
SKU: AEM30-6601

Series 2 Plug and Play EMS, Manual Trans, 64 Pins, NISSAN 1991-93 180SX S13 SR20DET Japan, 1994-95 180SX S14 SR20DET Japan and 1991-93 Silvia S13 SR20DET Japan